Kalendarz świąt – Maj

 

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Obchodzone dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. Zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki, który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. w Chicago podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Obchodzone w Polsce od 2004 r. Ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 2 maja 1945 r. żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym. W czasach PRL-u obchody 3 maja były zakazane i tłumione. Ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja miało miejsce w 1990 r.

3 maja – Światowy Dzień Wolności Prasy

Został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na dzień 3 maja. Jako datę obchodów wybrano dzień upamiętniający Deklarację z Windhoek popierającą niezależną prasę afrykańską, którą ogłoszono właśnie 3 maja 1991 roku.

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka i Dzień Straży Pożarnej, Dzień Hutnika

Obchodzone w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana.  Święto to jest obchodzone w tym dniu w większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat.

4 maja  – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen

Nieoficjalne święto fanów sagi „Star Wars” na całym świecie. Dzień ten został wybrany z prostej przyczyny – zdanie „May the Force be with You!” jest wymawiane podobnie do „May the 4th be with You!”- wskazujące na datę 4 maja.

5 maja – Dzień Europy

Obchodzony jest 5 lub 9 maja. Dzień 5 maja jest związany z ustanowieniem Rady Europy, które miało miejsce 5 maja 1949 r.

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, było początkowo wydarzeniem branżowym, jednak od wielu już lat rozpoczyna ono Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników, organizując okolicznościowe wydarzenia: spotkania, konferencje i warsztaty. Hasłem edycji w 2018 roku jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Podczas Tygodnia Bibliotek w bibliotekach w całym kraju odbywają się różne imprezy: spotkania autorskie, wspólne czytanie, konkursy czytelnicze.

12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Obchodzone corocznie od 2006 r. na arenie międzynarodowej w drugi weekend maja. Celem obchodów jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, głównie zagrożonych wyginięciem. Idea obchodów narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 r.

15 maja –  Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Ma charakter nieoficjalny i kwalifikowane jest jako święto nietypowe. Jak większość świąt wiąże się z pewnymi zwyczajami mającymi na celu promocję polskiej muzyki i plastyki. 15 maja w znaczących klubach organizowane są koncerty, a w wielu szkołach i ośrodkach dla dzieci prowadzone są specjalne zajęcia plastyczne na, które niejednokrotnie zapraszani są artyści plastycy.

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki

Ma na celu przypominanie o ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, a także zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Zapoczątkowane w 2002 r. przez dziennikarza  radiowej „Jedynki” – Andrzeja Zalewskiego.

17 maja – Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 27 marca 2006 r. Dzień ten znany był wcześniej jako Światowy Dzień Telekomunikacji. Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone nowym technologiom oraz roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Jest również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.

17 maja – Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią

Obchodzony na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, mające na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT przemoc i dyskryminację. Zostało ustanowione w 2004 roku jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. Obchodzone jest w ponad 130 państwach. Tego dnia odbywają się demonstracje, happeningi, zawody sportowe, warsztaty, wystawy, festiwale filmowe, koncerty, przedstawienia teatralne. Organizowanie są również debaty i konferencje, w których udział biorą organizacje LGBT, organizacje broniące praw człowieka, parlamentarzyści.

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

Ustanowiony w Moskwie 28 maja 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest „Europejska Noc Muzeów”, w Polsce zwana Nocą Muzeów, pod patronatem Rady Europy.

23 maja – Światowy Dzień Żółwia

Święto mające na celu uświadomienie społeczeństwu konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi. Został zainicjowany w 2000 roku przez American Tortoise Rescue.

24 maja – Europejski Dzień Parków Narodowych

Obchodzony jest w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Jest nim szwedzki Sarek powołany  24 maja 1909 r.

25 maja – Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych

Dzień, w którym zwracamy uwagę społeczeństwa na problem zaginięć dzieci i młodzieży. Symbolem pamięci o zaginionych dzieciach jest kwiat niezapominajki. Został ustanowiony w 1983 r. w USA przez prezydenta Ronalda Regana. W Polsce obchodzony on jest od 2004 roku, pod patronatem Fundacji Itaka.

25 maja – Dzień Ręcznika

Nieformalne święto obchodzone 25 maja jako hołd składany pisarzowi Douglasowi Adamsowi przez jego fanów. Tego dnia fani Douglasa Adamsa noszą ze sobą przez cały czas ręczniki. Ręcznik jest nawiązaniem do popularnego cyklu powieści Adamsa „Autostopem przez Galaktykę”.

26 maja – Dzień Matki

Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W czasach nowożytnych święto matki obchodzono w siedemnastowiecznej Anglii jako „Niedziela u matki”. W USA w 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała pisarka  Julia Ward Howe. W 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

29 maja – Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Obchodzony jest w celu uhonorowania odznaką Działacza Kultury ludzi rozpowszechniających kulturę narodową. Odbywają się wtedy liczne uroczystości, na których artyści propagujący kulturę lub sztukę otrzymują różnego rodzaju wyróżnienia i nagrody. W tym dniu należy również pamiętać o drukarzach, mających swój wkład w każdą dziedzinę kultury.

29 maja – Europejski Dzień Sąsiada

Święto obchodzone w ostatni wtorek maja z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności od 2000 r. Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej. W tym dniu są organizowane festyny, konkursy i zabawy. Idea, która narodziła się w Paryżu w 1999 r. (akcja „Dzielnice bez obojętności”)

31 maja – Światowy Dzień Bez Papierosa

Święto zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia mające na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.

31 maja – Dzień Bociana Białego

Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” w 2003 roku. Przez większość Polaków bocian jest uważany za symbol naszego kraju, oznakę szczęścia i płodności. Polska to królestwo bocianów – żyje tu ich największa populacja na świecie.

 

Źródło: Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola wymagane *

3 × 1 =